DEXA vizsgálat

DEXA: Dual Energy X-ray Absorptiomerty (Kettős foton elnyelődés)
A DEXA betűszó, mely a képalkotás módját határozza meg.

Fizikai alapja: a foton nyalábot röntgencső és speciális filterek segítségével hozzák létre. A sugárnyaláb intenzitásának növelésével a vizsgálat felbontóképessége és ezzel pontossága növekszik, a vizsgálati idő csökken.

A csontsűrűség vizsgálata – osteodenzitometria

Csontsürűségnek – denzitásnak – a klinikumban az egységnyi felületű csont ásványianyag tartalmát nevezzük, mértékegysége g/cm2. (Vagyis nem a fizikai értelemben vett, térfogategységre számított sürűséget mérjük, hiszen annak mértékegysége g/cm3.) A csontsürűség mérése alapján lehetséges a törési kockázat becslése, a betegség nyomon követése, ill. a bevezetett terápia hatásosságának lemérése.

A mérés során meghatározzák a vizsgált csont ásványi anyag tartalmát (BMC = Bone Mineral Content) és sürűségét (BMD = Bone Mineral Density). A mért sürűségértéket összehasonlítják, az azonos nemű fiatal egyének csúcs-csontsűrűségével, és az attól való eltérést szórásegységben (SD) határozzuk meg. Az így kapott értéket T-score-nak nevezzük. A T-score a törési rizikó nagyságát mutatja. 1 SD eltérés megduplázza a törési rizikó nagyságát.

Értékelése:

  • 1 SD még normálisnak tekinthető,
  • 1 és – 2,5 SD csökkent csontsürűség (osteopenia)
  • 2,5 SD alatt osteoporosis

A másik használatos viszonyszám a Z-score: ez a nemben és korban illesztett egészséges populáció átlagától való eltérést mutatja, szintén SD-ben kifejezve. (Vagyis azt mutatja meg, hogy az egyén csontsűrűsége mennyire tér el az azonos nemű és korú egészséges emberek átlagától.)

A csontozat különböző helyein mért ásványi anyag tartalom nem feltétlenül azonos. Éppen ezért ott kell a vizsgálatot végezni,ahol a legnagyobb a törési kockázat,vagyis postmenopausás osteoporosis gyanúja esetén a csigolyákon, senilis osteoporosisnál pedig a combnyakon.

A vizsgálat megismétlésére a terápia bevezetését követően 1 év múlva van szükség. A változás csak akkor ítélhető meg, ha a vizsgálatot ugyanazon a csonton, és ugyanazzal a készülékkel végzik. Kezelésben nem részesülő egyénnél rizikótényezők esetén (pl. menopausa idején) 1, egyébként 2-3 évenként ajánlott a vizsgálat a csontvesztés kiszűrésére.

  • Szófelhő